MISSIE & VISIE

MISSIE 

Reken- en algebra plezier brengen in het (thuis) onderwijs.

Het bevorderen, stimuleren en helpen ontwikkelen van rekenkundige en algebraïsche vaardigheden

door het aanbieden van creatief en uitdagend reken- en wiskunde materiaal voor alle lagen en niveaus

binnen het onderwijs als ook voor thuis onderwijs.

Wij  geloven in de kracht van spelenderwijs, gezamenlijk en autonoom leren.

 

VISIE 

De sleutel naar effectief leren is om de student te motiveren en te prikkelen met verrijkt materiaal.

Hierdoor ontstaat een actieve leerhouding en wordt de benodigde concentratie van nature opgewekt,

waardoor het geleerde geautomatiseerd wordt en beklijft.