RESOLF®

RESOLF®

"Spelend en ontdekkend leren rekenen & mathematiseren".

 

Beschikbaar online via https://app.resolf.com/ 

en in de Appstores

RESOLF is activerend en zelfcorrigerend leermateriaal dat leerlingen spelenderwijs aanzet om rekenkundige en algebraïsche vaardigheden op een uitdagende en plezierige manier op te doen en zodoende de onderlinge samenhang van getallen te ontdekken.

Het principe van het spel is het oplossen van een getallen puzzel. Van RESOLF is naast het concrete materiaal ook een digitale versie beschikbaar in de Appstores. (GooglePlay & Appstore).

Leerlingen ervaren het bordspel als motiverend, verfrissend, uitdagend en leerzaam, maar bovenal leuk en geeft ze autonomie in de les. Het puzzelende karakter en samenwerken bevordert het leer- en werkklimaat in de klas.

RESOLF richt zich voornamelijk op het handig leren rekenen en vindt zijn toepassing in het Primair- en Voorgezet Onderwijs, maar natuurlijk ook voor de cijferpuzzelaar is het een prima breinbreker.  

Al puzzelend ben je ongemerkt aan het rekenen en automatiseer je de rekenregeltjes, zoals bijvoorbeeld de tafels, het optellen van breuken, het rekenen met wortels tot en met het rekenen met complexe getallen.

Met RESOLF kun je spelen in de vorm van concreet materiaal (bordspel) en is natuurlijk ook

digitaal beschikbaar als app in de Appstores:  (GooglePlay en de AppStore).

RESOLF bordspel inclusief 9 spelstenen, whiteboard stiftje, veegdoekje en een puzzelboek (compilatie) met bijhorende oplossingen.

Hieronder de gehanteerde benamingen, definities, notatie en labeling die

binnen RESOLF gebruikt worden aan de hand van een voorbeeldje, hier een SOM of optel (+) puzzeltje.

In de webshop zijn deze puzzels geordend naar niveau/leeftijd in de vorm van E-books.

 

ONTSTAAN-GESCHIEDENIS.

Tijdens een droom is het concept van RESOLF geboren, tijdens de droom zag ik de puzzel en begreep niet hoe deze systematisch in elkaar stak, het concept van de puzzel intrigeerde me. Nadat ik badend in het zweet midden in de nacht wakker werd, schreef ik de puzzel op. Geïnspireerd door wiskunde-tijdschriften zoals Pythagoras en Euclides, ging ik hier over nadenken. In de droom was de vorm van de puzzel iets anders, deze paste ik aan naar een Driehoek. Zoals te zien in de figuur hierboven. 

Ik dacht... op naar de lokale bouwmarkt om het spel te maken met simpele materialen. Ik gebruikte een bezemstok die ik in mootjes zaagde voor de spelstenen. Voor de knopen werden gordijnringen gebruikt. Een goede vriend schreef met een vaste hand de getalletjes op de spelstenen. Met een basisschool uit Edam, maakte ik een afspraak om het spel tijdens de rekenles in te zetten. Het spel werd enthousiast ontvangen, de docent en leerlingen gaven positieve feedback en tips & tops. Dit enthousiasme had ik totaal niet verwacht. Thuisgekomen ging ik de feedback verwerken en opnieuw naar de tekentafel. Tijdens het verder ontwerpen van het spel, besefte ik dat het principe uitgebreid kon worden.

Naast OPTELLEN (+) was ook VERMENIGVULDIGEN (x) en zelfs een combinatie van optellen & vermenigvuldigen mogelijk.

Later breide ik de puzzel uit naar een meer wiskundige principe; de Functie-puzzel. Tijdens dit creatieve proces, werd ik door allerlei vrienden geholpen en ondersteund. Zo ontwikkelde het spel zich spelenderwijs op zowel digitaal- als concreet vlak en ontstond uiteindelijk op een natuurlijke wijze het reken-wiskunde spel.

RESOLF is een expressie en ontstaan uit mijn liefde voor wiskunde.

Wiskunde is voor mij ook een mystieke puzzel met schitterende objecten, maar deze heeft waarschijnlijk geen grenzen....

Graag wil ik dit plezier ook delen met kinderen en leerlingen en liefhebbers van getallen, zodat zij plezier hebben in het spelen en rekenen met getallen. Zoals ik bijvoorbeeld deed op de NVvW-dag voor wiskunde docenten.

 

SOCIAL MEDIA

Volg RESOLF op social media voor de laatste acties